Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet 2018

Návrh rozpočtu obce Kalenice na rok 2018      
         
Příjmy        
         
Daň z příjmu fyz osob ze záv. č.       400000 Kč
Daň z příjmu fyz osob ze sam. v.       8000 Kč
Daň z příjmu fyz osob z kapitál.       45000 Kč
Daň z příjmu práv osob       400000 Kč
Daň z přidané hodnoty       602770 Kč
Poplatek za provoz systému sch.       43200 Kč
Poplatek ze psů       2180 Kč
Odvod z loterií       5000 Kč
Správní poplatky       1090 Kč
Daň z nemovitostí       110000 Kč
         
Dotace (neinvest přij transf ze st roz.)       45000 Kč
         
Pitná voda       20000 Kč
         
Nájem pozemků       545 Kč
         
Příjmy z pronájmů (ostaní zálež kultury)     545 Kč
         
Příjmy pronájmů (komunální služby)       3270 Kč
         
Příjmy z úroků (činnost míst správy)       3270 Kč
         
Příjmy z úroků (z finančních operací)       5130 Kč
         
Daňové příjmy       1617240 Kč
Nedaňové příjmy       32760 Kč
Přijaté dotace       45000 Kč
         
         
Příjmy celkem       1695000 Kč
         
         
         
         
Výdaje        
         
Pitná voda       42000 Kč
nákup materiálu       20000 Kč
nákup ostatních služeb       22000 Kč
         
Základní školy (neninvestiční transf obcím)     10000 Kč
         
Kultura (nákup materiálu)       12000 Kč
         
Veřejné osvětlení (elektrická energie)       90000 Kč
         
Sběr a svoz komunálníchj odpadů       140000 Kč
         
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň       690000 Kč
platy zaměstnancům       40000 Kč
nákup materiálu       50000 Kč
pohonné hmoty       25000 Kč
nákup ostatních služeb       50000 Kč
opravy a udržování       450000 Kč
pohoštění       15000 Kč
platby daním       10000 Kč
Stroje, přístroje a zařízení       50000 Kč
         
Požární ochrana       30000 Kč
         
Odměny členům zastupitelstva       125000 Kč
         
Činnost místní zprávy       556000 Kč
platy zaměstnancům       90000 Kč
ostaní platy       20000 Kč
odměny členům zastupit       12000 Kč
pojistné       35000 Kč
knihy, učební pomůcky a tisk       10000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý m.       60000 Kč
nákup materiálu       50000 Kč
elektrická energie       15000 Kč
pohonné hmoty       10000 Kč
služby pošt       5000 Kč
služby telekomunik.       15000 Kč
služby peněžním ústavům       10000 Kč
nájemné za půdu       3000 Kč
konzultační, poradenské sl.       10000 Kč
nákup ostatních služeb       50000 Kč
programové vybavení       15000 Kč
cestovné       10000 Kč
pohoštění       10000 Kč
ostatní nákupy       8000 Kč
poskytnutí záloh vlatsní pokl.       20000 Kč
úhrady sankcí       1000 Kč
budovy, haly a stavby       90000 Kč
SMOOS, SMOS, SPOV       3000 Kč
Svaz středn pootaví       4000 Kč
         
Finanční vypořádání let minulých       0 Kč
         
         
Výdaje celkem       1695000 Kč
         
         
Projednáno zastupitelstvem obce: 1.9.2017      
Vyvěšeno: 27.9.2017      
Svěšeno: