Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE KALENICE 

Kalenice

 

Obec Kalenice se nachází v předhůří Šumavy v nepatrné vzdálenosti od řeky Otavy. Podél ní bývala sídla rýžovačů zlata, kteří se živili lovem a zemědělstvím. Kalenice se rozkládaly v Prácheňském kraji. Sídlili zde snad i keltské kmeny. Později se zde usadili Slované. V obci ani v v jejím blízkém okolí se neprováděly žádné archeologické výzkumy, proto je předpoklad výskytu Keltů na tomto území jen domněnkou. První písemná zpráva o Kalenicích je v darovací listině knížete Břetislava I. datovaná 18. října 1045. Později se staly Kalenice sídlem vladyků a kolébkou rodu Kaleniců z Kalenic. Místu, kde se rozkládalo jejich sídlo, se nyní říká „Na Starosti“. Farní zápis kolem roku 1418 v Knihách Kapitoly Pražské svědčí o tom, že v obci byl farní kostel s přilehlým hřbitovem. V roce 1455 se stal vlastníkem Kalenic Petr Sádlo z Kladrubec, který však podnikal se svou družinou z kalenické tvrze loupežné přepady. 19. května 1530 byl vydán rozkaz hejtmanů Prácheňského kraje ke zničení protivících se tvrzí, ke kterým patřila i tvrz kalenická. K vypálení, poboření tvrze i osady a k zasypání stačilo 30 mužů z Vodňan, Sušice a Písku. Tak skončilo původní kalenické osídlení „Na Starosti“. Nová osada byla zakládána v údolí pod „Starostí“, kde se Kalenice nacházejí dodnes.

 

Kalenice můžou od roku 1993 užívat prapor. List praporu tvoří pět svislých pruhů (červený-bílý-červený-bílý-červený) . Obec má také svůj znak, tím je erb šlechtické rodu Kaleniců z Kalenic. Na něm jsou v červeném štítě se stříbrným lemem dva stříbrné buvolí rohy.

 

 

Z pamětihodností můžeme jmenovat kapličku zasvěcenou sv. Františku z Assisi z roku 1832, Morový sloup z roku 1722, pomník padlým občanům v první světové válce a původně gotickou tvrz Hvížďalka.

 

Mezi slavné osobnosti patří Oldřich Kalenička z Kalenic, který byl uznávaným spisovatelem staročeským. Je zařazen do Jungmannova Slovníku českých spisovatelů středověku. V roce 1817 se v Kalenicích narodil pozdější významný průmyslník Ignaz Spiro. Ten vlastnil papírny ve Větřní a v Českém Krumlově.

 

V současné době má obec 92 obyvatel.