Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočty SMOOS, SOSP

 

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

                                                    

 

Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS

2020 – 2023

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020

 

příjmy - 231

 

položka

členské příspěvky

    76 000,00 Kč

4121

ostatní příjmy

  150 000,00 Kč

2329,2142

příjmy celkem

  226 000,00 Kč

 

výdaje - 231

 

položka

mzdy - DPP

    45 000,00 Kč

5021

materiál

      1 000,00 Kč

5139

bankovní popl.

    15 000,00 Kč

5163

ostatní služby

    30 000,00 Kč

5169

poštovné

      1 000,00 Kč

5161

členské příspěvky

    12 500,00 Kč

5179

výdaje celkem

  104 500,00 Kč

 
 

 

 

Rok 2021

 

příjmy - 231

 

položka

členské příspěvky

    76 000,00 Kč

4121

ostatní příjmy

  150 000,00 Kč

2329,2142

příjmy celkem

  226 000,00 Kč

 

výdaje - 231

 

položka

mzdy - DPP

    45 000,00 Kč

5021

materiál

      1 000,00 Kč

5139

bankovní popl.

    15 000,00 Kč

5163

ostatní služby

    30 000,00 Kč

5169

poštovné

      1 000,00 Kč

5161

členské příspěvky

    12 500,00 Kč

5179

výdaje celkem

  104 500,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2022

 

příjmy - 231

 

položka

členské příspěvky

    76 000,00 Kč

4121

ostatní příjmy

  150 000,00 Kč

2329,2142

příjmy celkem

  226 000,00 Kč

 

výdaje - 231

 

položka

mzdy - DPP

    45 000,00 Kč

5021

materiál

      1 000,00 Kč

5139

bankovní popl.

    15 000,00 Kč

5163

ostatní služby

    30 000,00 Kč

5169

poštovné

      1 000,00 Kč

5161

členské příspěvky

    12 500,00 Kč

5179

výdaje celkem

  104 500,00 Kč

 
     
 

Rok 2023

 

příjmy - 231

 

položka

členské příspěvky

    76 000,00 Kč

4121

ostatní příjmy

  150 000,00 Kč

2329,2142

příjmy celkem

  226 000,00 Kč

 

výdaje - 231

 

položka

mzdy - DPP

    45 000,00 Kč

5021

materiál

      1 000,00 Kč

5139

bankovní popl.

    15 000,00 Kč

5163

ostatní služby

    30 000,00 Kč

5169

poštovné

      1 000,00 Kč

5161

členské příspěvky

    12 500,00 Kč

5179

výdaje celkem

  104 500,00 Kč

 
     

 

 

 

 

 

Schváleno VH SMOOS dne 3.12.2019

 

 

Vyvěšeno na webových stránkách www.smoos-st.cz

 

SMOOS

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Velké náměstí 2, Strakonice

 

Schválený rozpočet na rok 2020

 

                                                                    Schválený rozp.           Očekávaná skut.                       Rozpočet

                                                                       r. 2019                               r. 2019                                  r. 2020

 

  •  

Členské příspěvky( pol. 4121)77 00077 00077 000

Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2329)8 0001 0008 000

Dotace krajský úřad(pol. 4122)23 600

Celkem :85 000 101 60085 000

 

  •  

Dohody o provedení práce ( pol. 5021 )45 00045 00045 000

Nákup materiálu ( pol.5139)1 0001 0001 000

  •  

Bankovní poplatky( pol. 5163)10 00010 00010 000

Příspěvek SMOJK(pol. 5179 )12 50012 50012500

Ostatní služby (pol. 5169)14 50034 00014 500

  •                          104 000                                 85 000

 

 

Zveřejněno současně na webových stránkách www.smoos-st.cz

 

Schváleno 3.12.2019 VH SMOOS.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky SMOOS, SOSP