Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavují zasedání - výpis usnesení

6. 11. 2018

U S N E S E N Í

 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kalenice ze dne 3.11.2018

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) výsledky voleb do zastupitelstva obce Kalenice ze dne 6 a 7. Října 2018 vydané ČSÚ

 

2) složení slibu všech zastupitelů

 

 

Zastupitelstvo volí a schvaluje:

 

1) Zastupitelstvo obce Kalenice určilo ověřovateli zápisu pana Ondřeje Toráče

a pana Pavla Jandu a zapisovatele pana Jiřího Kadaně.

 

2) Zastupitelstvo obce Kalenice schválilo program ustavujícího zasedání.

 

3) Zastupitelstvo obce Kalenice schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty obce.

 

4) Zastupitelstvo schvaluje funkci starosty a místostarosty jako neuvolněnou.

 

5) Zastupitelstvo obce Kalenice zvolilo starostou obce pana Josefa Zábranského.

 

6) Zastupitelstvo obce Kalenice zvolilo místostarostou obce pana Josefa Purkrábka.

 

7) Zastupitelstvo obce Kalenice zřizuje finanční výbor. Výbor je tříčlenný.

 

8) Zastupitelstvo obce Kalenice zvolilo předsedou finančního výboru pana Pavla Jandu.

 

9) Zastupitelstvo obce Kalenice zvolilo členy finančního výboru pana Jiřího Kadaně a pana Václava Touchu.

 

10) Zastupitelstvo obce Kalenice zřizuje kontrolní výbor. Výbor je tříčlenný.

 

11) Zastupitelstvo obce Kalenice zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ondřeje Toráče.

 

12) Zastupitelstvo obce Kalenice zvolilo členy kontrolního výboru pana Marka Zábranského a paní Štěpánku Šímovou.

 

13) Zastupitelstvo obce Kalenice schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Kalenice.

 

14) Zastupitelstvo obce Kalenice schválilo odměny členům zastupitelstva obce od 3.11.2018.

 

 

Josef Zábranský                                                                    Josef Purkrábek

starosta                                                                                  místostarosta

 

Zapsal: Jiří Kadaně                                                    Ověřil: Pavel Janda

 

 

                                                                                              Ondřej Toráč